Kõik hästi!
Katki!
Muudeti objektide järjekorda!
Järjekorra muutmine ebaõnnestus!
Objekt kustutati teekonnast!
Objekti kustutamine ebaõnnestus!
Teekond kustutati!
Teekonna kustutamine ebaõnnestus!
Teekond kopeeriti Sinu teekondade juurde!
Teekonna kopeerimine ebaõnnestus!
Teekonna nimi muudetud!
Nime muutmine ebaõnnestus!
Nime pikkus vähemalt 3 tähemärki!
Lisati uus teekond!
Uue teekonna lisamine ebaõnnestus!
Teekond muudetud!
Teekonna muutmine ebaõnnestus!
Objekt lisati valitud teekonnale!
Objekti lisamine ebaõnnestus!
Pole sisse logitud!
Väli täitmata!
Vana parool pole õige!
Uue parooli kordus vale!
Uus parool liiga lühike!
Minimaalne pikkus 7 tähemärki!
Parooli vahetus õnnestus!
Parooli vahetus ebaõnnestus!

Projektist

Muhemaa.com rakendus on loodud koostööprojekti raames, kus osalesid kolm LEADER piirkonda: Rohelise Jõemaa Koostöökogu, Pärnu Lahe Partnerluskogu ja Mulgimaa Arenduskoda.

Projekti peaeesmärk on Mulgimaa, Rohelise Jõemaa ja Romantilise Rannatee piirkonna kui atraktiivse turismisihtkoha tuntuse ja eristumise suurendamine peamiselt Eesti, Läti ja vähemal määral Saksa turul läbi piirkonna eripäral põhinevate toodete-teenuste turundamise ja e-müügi/turunduse tõhustamise. Piirkonna ettevõtjad läbivad projekti raames tootearenduskoolituste terviktsükli, mis aitab kaasa piirkondlike teema-marsruutide loomisele.

Projekti koordineeris SA Pärnumaa Arenduskeskus.